Dostava prehrambrenih proizvoda


Sve za pekare i poslastičarnice - dostava brašna, šećera, aditiva, sireva i kačkavalja, voćnih punjenja, kvasca, ulja, margarina ...

 

"Jablanica MP" d.o.o. raspolaže dostavnim vozilima i u mogućnosti je da vrši distribuciju robe do svojih kupaca a prema njihovoj želji i potrebama na teritoriji Beograda i Republike Srbije.

Preuzetu robu, kupci, mogu platiti avansno ili sa odloženim rokom plaćanja. U zavisnosti od načina plaćanja, količine kupljene robe i načina dostave odobrava se visina rabata.

Porudžbina robe se vrši preko komercijalne službe svakog radnog dana i subotom od 07.00 do 18.00 časova a nedeljom od 07.00 do 11.00 časova.

Kupci koji žele da plate robu na odloženo mogu sklopiti Ugovor sa „Jablanicom MP" d.o.o., uz koji prilažu Izvod iz APR-a, PIB rešenje i PDV rešenje, karton deponovanih potpisa, obezbeđenje plaćanja (menica), kopija lične karte.

dostava-prehrambrenih-proizvoda.php

 

 

DESIGN | TEKOMS